Psychosynthese

Psychosynthese op basis van kunstzinnige- en bewegingstherapie

Wat is Psychosynthese?

Psychosynthese is een brede benadering om tot zelfrealisatie en ontwikkeling te komen. Het doel hierbij is de mensen hun ware spirituele aard te helpen ontdekken deze toe te passen in het dagelijks leven. Psychosynthese helpt ons creatief en harmonieus te zijn en de kwaliteit van onze relaties te verbeteren. Psychosynthese is meer dan een soort psychotherapie. Het is een verzameling van technieken en oefeningen die ons kunnen helpen te vermijden wat we niet willen in ons leven en te bereiken wat we wel willen, het helpt de persoonlijke groei te ontwikkelen en leren we ons afstemmen op onze innerlijke zelfbesef en doel. Psychosynthese is een manier om ons leven te begrijpen, om ons te helpen onszelf te kennen en te vertrouwen op onze eigen groei- en ontwikkelings- processen en resepteert zowel het individue als de groepen waar toe men behoort.

Veel mensen in deze tijd ondergaan een crisis van dualiteit in zichzelf. Dit komt omdat we geen eenheid kunnen vinden in onszelf. We worden voordurend verscheurd door uiteenlopende wensen en verlangens. Psychosynthese werkt aan genezing van deze crisis door al onze samenstellende delen tot en duidelijker harmonie te brengen – in feite tot synthese. Psychosythese kan je helepen “jezelf te kennen” in de meest volledige betekenis van deze woorden. (einde citaat)

Kunstzinnige- en bewegingstherapie kunnen hierin een middel zijn om tot zelfrealisatie te komen. Bij kunstzinnige-therapie kunt u denken aan het schilderen of kleien van uw innerlijke dualiteit. Bij bewegings-therapie wordt het dansen op muziek uw innerlijke wereld uitgebeeld. Beiden therapie vormen zijn zeer geschikt om de schoonheid van de binnenkant al scheppend naar buiten toe gestalte tegeven.

(Bron: Licht op Psychosynthese Wil Parfitt)