Over ons

fotomaEven voorstellen….

Joke Kannekens-Kaufman
Medium – Lichtwerker
Natuurgeneeskundige Energetisch Therapeut

Geboren: 30 januari 1957
Gehuwd: Met Gerard
Kinderen: Twee zonen: Jarno en Michael Twee (schoon) dochters: Itziar en Marieke  Vier (klein): Jort, Mara, Raff. Ekain

Joke is HBO-gekwalificeerd hulpverlener met
een holistische visie volgens de 5 Natuurgerichte Principes en levert
daarmee een belangrijke effectieve en efficiënte inbreng van zorg.

Trancemedium
Deze gave heb ik mee gekregen met mijn geboorte.
Mediumschap is een eeuwenoud beroep dat door de opkomst via het christendom naar de achtergrond is verdrongen, maar tegenwoordig weer als een “normaal” beroep wordt gezien.  De paranormale kwaliteiten van een medium zijn in vele gevallen aangeboren of genetisch bepaald. Vroeger zei men dan dat zo iemand “met de helm” geboren was. Ook bijna doodervaringen vormen een stimulans voor deze mediamieke gave.

Genezend mediumschap is een gave
De kosmische energie die gebundeld wordt en overdraagbaar is, die door alles heen dringt, die beheerst kan worden door onze geest en die kan genezen, is een gave die je mee krijgt met je geboorte. In 1995 heb ik een auto-ongeval gehad en heb daarbij een whiplash opgelopen.

Deze genezende energie is hierdoor tot ontplooiing gekomen, gaan stromen en vanaf die periode ben ik begonnen met het geven van energetische therapieën.

Het genezend mediumschap is van naturen een buitengewone gave, en is vaak moeilijk/lastig om op een zo natuurlijk mogelijke manier mee om te gaan. Het vraagt veel van de persoon om deze kosmische energetische energie te integreren. Men gaat er van uit dat niemand op aarde deze Geestelijke Gaven kan toe-eigenen door het volgen van een studie of cursus. Daarvoor zijn deze natuurwetten nogal ingewikkeld. Mediumschap is niet te leren.  Je hebt het of je hebt het niet!!

De Geestelijke Gaven hebben afstemming op de liefde en hoe meer onvoorwaardelijke liefde je als persoonlijkheid voor je medemens bezit, hoe eerder het leven voor de onzichtbare wereld namelijk het Hiernamaals open staat. Wie geen onvoorwaardelijke liefde bezit is gewoonweg via de onzichtbare wereld niet te bereiken. Een medium wordt in staat gesteld om de komische genezende energetische energie ook wel aura genoemd van Gene Zijde via haar/zijn kanaal te kanaliseren en door te geven. Deze behandeling werkt door op lichamelijk en geestelijk niveau. Hierdoor herstelt zich het lichaam en geest en zal je je vitaler voelen.

Spirituele ontwikkeling via studie/opleidingen
Om deze gave eigen te maken ben ik in 1997 gestart met een cursus via het P.P.C/I.P.A.:

Omgaan met je Paranormale Genezende vermogens en afgerond 1997.
Een jaar eerder in september 1996 was ik begonnen met een 3-jarige opleiding bij het Lichtpunt voor:

Psycho-Synthese met als middel Kunstzinnige- en Bewegingstherapie en met het schrijven van een scriptie getiteld “Verzoening met het Goddelijke” afgerond 1999.
In 1996 tijdens mijn 3- jarige opleidingsperiode voor Psycho-Synthese heb ik in het tweede opleidingsjaar nog een aantal opleidingen en/of cursussen ernaast gevolgd. Ik kreeg het besef dat ik in een soort flow zat en heel veel energie had om dit te bewerkstelligen.

Ik volgde een jaar opleiding voor Aromatherapie en een cursus Magnetiseren en afgerond 1998.
Een aantal jaren later kreeg ik belangstelling voor Kruidengeneeskunde.

Ik werkte vanaf 1996 met Aromatherapie en kreeg interesse om de wilde planten/kruiden waaruit Aromatische essentiële oliën gedistilleerd worden nader te onderzoeken.

Ik ben in 2002 met de opleiding voor Kruidengeneeskunde begonnen en afgrond in 2006.
In tussen liggende periode heb ik regelmatig opleidingen/bijscholingen t.a.v. Aromatherapie gevolgd:

Hotstone-massage: workshop deelgenomen 2005

A.P.F. Anatomie – Fysiologie – Pathologie: Schriftelijk  HBO- Opleiding afgerond in 2005

Oor-Lichaamskaarsen: workshop deelgenomen 2006

Kruiden stempel massage: wor kshop deelgenomen 2007

Opleidingen/Bijscholingen:
Tot aan de dag als vandaag ben ik nog steeds in ontwikkeling. Ik volg regelmatig korte cursussen/of bijscholingen en heb ik vanaf:

2001-2016 Spirituele ontwikkeling reizen gemaakt naar o.a.:

2001    Santiago de Compostella Spanje – Bedevaartplaats bezoek Pelgrims Kathedraal van Santiago. Santiago de Compostella is een stad in het noordwest van Spanje. Santiago, dat Sint Jakobus betekent, ligt in de comarca Santiago, in de provincie A Coruña in Galicië.

2001    Fatima Bekend Bedevaartsoord in Portugal – Fatima is een plaats in Centraal-Portugal in de gemeente Ourém, ten noordoosten van de hoofdstad   Lissabon. Nadat een verschijning van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima werd gemeld in oktober 1917, werd het dorp een rooms-katholiek bedevaartsoord.

2006    Lourdes Bekend Bedevaartsoord Frankrijk – Lourdes is een stad in het departement Hautes-Pyrénées in Frankrijk. Het is de grootste katholieke bedevaartplaats in Frankrijk

2009    Rondreis Turkije – Bezoek aan Efese. het commerciële centrum van de Oudheid, is het hoogtepunt van elke reis naar Turkije. De ruïnes bevatten onder andere de overblijfselen van een theater, gymnasium, agora, baden en de Bibliotheek van Celsus. Volgens de bijbel bracht Johannes de Maagd Maria naar Efese na de dood van Christus. Hier bracht zij haar laatste dagen door in het ‘Meryemana Evi’ huisje dat voor haar werd gebouwd op de Bülbüldağı (Koressos berg). Het huisje dat nu Meryemana Evi genoemd wordt, is een populair pelgrimsoord voor christenen en moslims.

2010    Rondreis Egypte – Tempel van Horus in Edfu heb ik de ervaring van mijn leven – medium uit het oude Egypte

2011    Rome – Paasdagen Bezoek aan o.a. Vaticaanstad Sint Pieterbasaliek, Colloseum, Pantheon.

2011    Bingen – Abdij van heilige non Hildegard von Bingen

2012    Cyprus – Apostel Paulus

2012    Bingen a/d Rijn Duitsland – Ruïnes Abdij Hildegard von Bingen, 1e channeling Hildegard

2013    Rondreis Israël & Jordanië – Bijzondere ervaring: Tel Aviv- Heilige Grafkerk Jeruzalem

2015    Rondreis Italië – Bezoek aan o.a. Assisi

2016    Patmos – Apostel Johannes: Bezoek aan o.a. Grot van de Apocalyps en het wereldberoemde Johannes klooster

2016    Amersfoort – Lezingen Hans Stolp

2017 Schiermonninkoog– Oriëntatie t.b.v. persoonlijke spirituele ontwikkelingen

2017 Amersfoort – Lezingen Hans Stolp
2018 Amersfoort – Lezingen Hans Stolp

Vanaf 2008 tot op de dag als vandaag heb ik een bijzondere spirituele ontwikkelings- en transformatie traject afgelegd en ben ik uit gegroeid naar een lichtwerker. Betekenis Lichtwerker zie: paginablad lichtwerker en www.faithhealinglight.nl

Tijdens dit transformatie traject van de afgelopen 6 jaar heb ik ondersteuning ervaren van:
De intelligenties die zich de Lichtwezen uit Tyberië noemen – via channeling / dictaten / inzichten / visies.

De Heilige non Hildegard von Bingen – via channeling/dictaten.

De Lichtmeester Jezus – via channeling/dictaten/bijzondere ervaring.
Monniken tijdens vele retraite bezoeken in klooster. Tijdens de retraites heb ik/ben ik tot de essentie van het leven gekomen/gevonden en is het Lichtwerk volledig geïntegreerd, zodat ik dit nu mag uitdragen naar de mensheid in deze wereld.

Voor informatie t.a.v. verdere ontwikkelingen rondom het Lichtwerk verwijs ik u naar: www.faithhealinglight.nl

Nadrukkelijke onderstreping
Ik wil nadrukkelijk onderstrepen dat ik geen arts ben.
Dit betekent dat ik geen diagnoses stel.
Ik adviseer u dat je eerst met u klachten naar de huisarts moet gaan,
om vervolgens dan te bepalen of u uw klachten op een natuurlijke basis wilt aanpakken.
Wanneer u kiest om op een natuurlijke geneeswijze u klachten aan te pakken,
dan zal ik mijn kennis, ervaring en energie graag voor u inzetten.