Lichtwerker

De aarde is merkbaar aan het transformeren. Het is niet alleen de aarde die een transformatie doormaakt, ook de mensen, wijzelf ondergaan momenteel de nodige veranderingen. Zelf heb ik ook de nodige veranderingen ondergaan die nodig zijn om uit te groeien naar een Lichtwerker. Dit gaat veelal gepaard met bewustwording processen waardoor het bewustzijn niveau in een hogertrillingniveau komt en deze veranderingen niet onopgemerkt aan mij voorbij zijn gegaan.

Een Lichtwerker is een persoon met een speciale ziele opdracht, een innerlijke roeping, missie, om vanuit hun kracht en bewustzijn een bijdrage te leveren aan de huidige transformatie van de aarde als ook aan de daarmee samenhangende transformatieprocessen van hun medemensen. Een Lichtwerker helpt mensen op aarde voor te bereiden op en begeleiden naar het nieuwe tijdperk de hogere dimensies. Een Lichtwerker wil andere mensen helpen met hun spiritualiteit, geestelijke ontwikkeling en zielsgroei. Een Lichtwerker heeft een verlangen om het Lichtwerk uit te dragen en dat is geen licht werk! Nee, je kunt spreken van het uitdragen van: Liefde, Harmonie, Kennis, Wijsheid, Eenheid, Verbondenheid en Zelfwaardering te verspreiden op aarde.

Een Lichtwerker leert mensen om te werken en te leven vanuit hun ware zelf namelijk hun hartchakra. Een Lichtwerker houdt zich voornamelijk bezig met het letterlijk wakker schudden van mensen, zodat men bewust wordt gemaakt van hun bewustzijn, c.q. bewust-zijn te verhogen naar een hoger trillingniveau. Dat is de essentiële taak van een Lichtwerker in deze nieuwe tijd! Een Lichtwerker kan een voorbeeldfunctie vervullen en een inspiratiebron zijn voor anderen mensen.

Een Lichtwerker heeft een hoog niveau van bewustzijn. Hun verhoogde bewustzijn bevind zich veel in de vierde of zelfs vijfde dimensie en handelt vanuit een onvoorwaardelijke liefde en gevoelens van Eenheid en Verbondenheid. Dit verklaart dat een Lichtwerker moeite heeft met agressie en geweld. Een Lichtwerker is zuiver en werken zonder EGO-eigenbelangen. Een Lichtwerker leeft grotendeels uit hun intuïtie en innerlijke leiding. Een Lichtwerker beschikt meestal over paranormale gaven zoals helderwetenheid of helderziendheid. Kenmerkend van een Lichtwerker is hun oordeelvrije houding en respectvolle benadering naar zichzelf, andere mensen, dieren en het milieu toe en komen over het algemeen zachtaardig, gevoelig over en kunnen zich heel goed inleven in de ander.

Iedere Lichtwerker is uniek en zal op zijn/haar eigen innerlijke, intuïtieve creatieve manier zijn of haar taken proberen te volbrengen.