Genezend Mediumschap

In het begin van 2009 kwam bij mij de vraag naar boven wat zal dit jaar mij gaan brengen?
Ik was er erg nieuwsgierig naar, omdat het laatste kwartaal van het jaar 2008 mij al diversen veranderingen liet zien. Veranderingen in mijn huidige werkzaamheden die ik de afgelopen jaren heb gedaan.

De therapie vormen die ik op dat moment toepaste kwamen in een ander daglicht te staan. Het mediumschap diende zich ten volle aan, waardoor ik even contact had met een spirituele begeleider. Door verschillende begeleidende gesprekken was het voor mij duidelijk geworden dat de spirituele wereld een beroep op mij wilde doen. Het mediumschap waar voor ik ben uitgekozen ligt in het begeleiden van mensen met de hulp vraag van ziele pijn en het inlossen van oud karma.

In de jaren ’90 kwam ik voor het eerst in contact met een spirituele begeleider nadat ik een ligkuur voor hernia had ondergaan. Dat was voor mij het tijdstip, dat ik voor het eerst met mijn paranormale vermogens in contact kwam. Om met dat gegeven om te gaan heb ik de cursus “omgaan met je paranormaal genezend vermogen” gevolgd. Daarna ben ik begonnen met energetische therapieën.

Op een bepaald moment ben ik in aanraking gekomen met Etherische oliën. Door ontdekking van deze overweldigen geuren van Etherische oliën, werd mijn aandacht en gevoel geprikkeld en werd ik meegenomen in de ontdekkingstocht van geurtherapie. Naar aanleiding hiervan ben ik aan een opleiding begonnen, met de bedoeling hiermee mensen zowel lichamelijk als geestelijk mensen te behandelen met Aromatherapie.

Door vele ervaringen was mij duidelijk geworden dat het mediumschap voor mij de juiste weg is. Ik heb de draad betreffende het mediumschap opgepakt en ben ik mensen gaan helpen op emotionele vlak, door een geestelijk genezer te zijn voor mensen met ziele pijn en/of die oud karma willen inlossen.

Wat is Mediumschap?

Mediumschap is een eeuwenoud beroep dat door de opkomst via het Christendom naar de achtergrond is verdrongen, maar tegenwoordig weer als een “normaal” beroep wordt gezien. De paranormale kwaliteiten van een medium zijn in vele gevallen aangeboren of genetisch bepaald. Vroeger zei men dan dat zo iemand “met de helm” geboren was. Ook bijna doodervaringen vormen vaak een stimulans voor mediamieke gaven.

Wat doet een Medium?

Je kan het vergelijken met wat in het verleden binnen een telefooncentrale gebeurde.
Men zocht contact met iemand anders en werd via de telefooncentrale met de juiste persoon in contact gebracht. Een medium doet als het ware precies hetzelfde. Alleen het verschil is dat een medium energie oppakt van de “zender” via de zonnevlecht chakra en de informatie wordt omgezet in woorden of beelden en die vervolgens door gegeven aan de ontvanger.
Een medium heeft een gave die met grote zorgvuldigheid dient te worden uitgevoerd.
Een medium is een persoon die communiceert met overledenen, gidsen en die via een soort trance boodschappen door krijgt van hoge lichtwezens.

Met mijn Mediumschap richt ik mij vooral op het helpen van mensen met klachten of problematiek van emotionele aard. Mensen die te maken hebben met:
Zielenpijn (psyche pijn)
Het inlossen van oud karma
Stervensbegeleiding
Rouwverwerking
• Spijsverteringsklachten
• Depressie/Angsten


Wat kun je verwachten?

Energetisch Lichtwerk
Onze ziel roept om bewustwording, heelwording en losloting van oude pijn. De moeilijke vraag naar binnen is begonnen. Vaak moeten we eerst veel heftige dingen meemaken voordat we deze weg beginnen. We hebben deze ervaringen nodig om onze ziel te ontmoeten. Er gaat vaak veel tijd voorbij voordat we ons bewust zijn van deze wisselwerking van oorzaak – gevolg.

Consult
Het eerste consult begint met een intakegesprek waarbij we samen zoeken naar datgene wat de ziel heeft beschadigd. Een volgend consult kan bestaan uit een sessie waarbij de cliënt energetisch wordt behandeld en traumatische ervaringen vrij kunt laten loslaten. We gaan steeds een stapje verder en dieper zoeken naar de oorzaak om vandaar uit te werken aan de healing en transformatie van de ziel.

Werkvormen
De werkvormen die Joke toepast zijn:

• Energetische overdracht van Licht-energie
• Inzicht geven in de ziele pijn met eventueel ondersteuning van Bloesem Remedies
• Boodschappen doorgeven uit de lichtwereld
• Aromatische ontspanning – massage na intensieve sessie