De vijf principes

De vijf natuurgerichte principes

Een zorgverlener dient zich bij elke nieuwe cliënt de vraag te stellen:
“Wat is nu werkelijk de oorzaak van ziekte en onwel bevinden?’’
“En wat is er uiteindelijk essentieel nodig voor het helingsproces?’’

Om een adequaat antwoord te kunnen geven is het noodzakelijk om de kracht en werking van enkele natuurwetten te bekijken en deze de juiste plaats te geven binnen onze mogelijkheden om gezond te worden en te blijven.

De basis inzichten luiden:
De basis van het leven is ENERGIE
Therapeuten hebben zich bekwaamd in energetische vormen van hulp.
Zonder energie is er geen mogelijk tot herstel.
Deze vorm van hulp is prioriteit 1.

Prikkeloverdracht
Therapeuten hebben zich bekwaamd in het herstel van communicatie systemen van alle
Zenuwbanen en hun functies naar alle lichaamsdelen.
Zonder een goede geleiding van prikkels en/of communicatie stagneren functies.
Deze vorm van hulp is prioriteit 2

Drainage
Therapeuten hebben zich bekwaamd om toxische belastingen zowel in geestelijk en/of
stoffelijke vorm te verminderen. Onze cultuur is van dien aard dat we ons dagelijks verontreinigingen. Het gevolg is dat we hiervoor veel energie nodig hebben, doch dat deze steeds minder wordt door de stagnerende prikkels
Deze vorm van hulp is prioriteit 3

Voeding
Therapeuten hebben zich bekwaamd in voedingsadviezen en/of voedingssupplementen.
Belangrijk is te realiseren dat geestelijke voeding hier aan staat.
Een essentieel gedeelte om evenwicht te krijgen tussen prestatie en welzijn.
Elk advies werkt niet of nauwelijks, als niet aan prioriteit 1-2-3-is voldaan.

De psyche en het onderbewust ziekmakende gedragspatroon
Therapeuten hebben zich bekwaamd in de natuurgerichte psyche van de mens.
Psychisch en gevoelsmatig is het menselijke gestel zelden in staat om Ziekmakende
processen zelf te herkennen en zelfstandig tot verandering te brengen.
Het aanreiken van het juiste inzicht op het juiste moment bepaalt de kortste weg naar heling.
Voldoet men aan prioriteit 1-2-3-4-dan is de klik tot verandering snel gevonden
.